Nederweert Logo JAN Nederweert

Werkgroep biedt luisterend oor aan inwoners


Tijdens de raadsvergadering van 17 december heeft JAN het initiatief genomen om een tijdelijke werkgroep te formeren van leden van het College van B&W en de gemeenteraad om over de rijrichting en de inrichting van de Kerkstraat te praten.  Dit voorstel is door de meerderheid van de raad ondersteund. 


In gesprek met inwoners en ondernemers

JAN wil dat deze werkgroep eerst met ondernemers en inwoners gaat praten over hun eventuele zorgen en bedenkingen rondom de ontwikkelingen in de Kerkstraat. Vervolgens kan de gemeenteraad dan een weloverwogen besluit nemen of de rijrichting en de inrichting heroverwogen moeten worden.
 
Met dit initiatief wil JAN tegemoet komen aan de oproep  van inwoners en ondernemers om goed te luisteren naar wat de herinrichting van de Kerstraat voor hun betekent.  
 

Werkgroep op korte termijn van start

Het voorstel is door een meerderheid van de gemeenteraad ondersteund. De fracties van JAN, CDA en VVD hebben hier volmondig  ‘ja’ tegen gezegd. De werkgroep sluit aan bij het door het College voorgestelde tijdpad. Dit wil zeggen dat de werkgroep binnenkort van start kan.
 

Publicatiedatum: 18 december 2013

>