Nederweert Logo JAN Nederweert

Antwoord op vragen JAN rijrichting centrum

Ondernemers van het centrum van Nederweert hebben onlangs tijdens een gesprek met wethouder Mackus hun zorgen geuit over de terugloop van de omzet. Deze is volgens hen gedaald sinds de invoering van het eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat en de Brugstraat.

Verhelderende vragen

Dit was voor JAN aanleiding om een aantal verhelderende vragen te stellen tijdens de raadsvergadering van 12 november. Deze konden vanwege een ordevoorstel van de VVD op dat moment helaas niet beantwoord worden. JAN heeft de vragen daarom nogmaals schriftelijk gesteld en vandaag hebben we hierop een antwoord van het College van B&W ontvangen.

Reactie College van B&W

De reactie van het College van B&W op de vragen van JAN is hier te bekijken.

Publicatiedatum: 13 december 2013

>