Nederweert Logo JAN Nederweert

Toetsing vergunningen op gebied volksgezondheid

Het College van B&W gaat onderzoek doen naar een toetsingskader op het gebied van volksgezondheid, welk kan worden gebruikt bij het verlenen van vergunningen aan agrarische bedrijven. Dit doet het College samen met andere gemeenten en de GGD. Om dit voornemen van het College kracht bij te zetten diende de politieke partij JAN  tijdens de raadsvergadering op 12 november een motie in, die door de hele gemeenteraad werd gesteund.

Op dit moment is het lastig om goed onderbouwd grenzen te stellen aan veehouderijen op het gebied van gezondheidsrisico’s. Een toetsingskader moet helpen bij het ontwikkelen van een aantrekkelijk buitengebied, waar goed gewoond, gewerkt en geleefd kan worden.

De gemeente  heeft al een voortrekkersrol ingenomen om met het majeure programma ‘Buitengebied in Balans’ het buitengebied-beleid in Nederweert verder te ontwikkelen naar een hoger niveau. Hierbij heeft de volksgezondheid volgens het College continue de aandacht. Samen met andere Limburgse en Brabantse gemeenten gaat het College nu onderzoeken hoe dit toetsingsinstrument verder ontwikkeld en in praktijk gebracht kan worden.

Publicatiedatum: 15 november 2013

>