Nederweert Logo JAN Nederweert

Agenda ledenvergadering 2 september 2013

 

Het bestuur nodigt haar leden en achterban graag uit voor het bijwonen van de ledenvergadering op maandag 2 september 2013. De locatie van het overleg is Café/zaal De Schans in Budschop. De vergadering start om 19.30 uur.

 

 

 

 

 

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Aan tafel met... Harold van der Haar, Teamcoördinator Sociale Zaken Gemeente Nederweert
  Thema: handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 4. Ingekomen stukken
 5. Verslag vergadering 17 juni 2013
 6. Verkiezingen 2014
 7. Nieuws van de fractie
 8. Bespreken agenda Raadsvergadering 3 september 2013
 9. Sluiting


De stukken voor de komende gemeenteraadsvergadering liggen deze maandag vanaf 19.00 uur ter inzage in de vergaderruimte bij De Schans.

Publicatiedatum: 28 augustus 2013

>