Nederweert Logo JAN Nederweert

Actueel nieuws

JAN peilt mening over afvalinzameling

In de komende maanden spreekt de gemeenteraad over het nieuwe afval inzamelingsbeleid. JAN heeft onlangs bij haar burgerpanel gepeild wat er in Nederweert leeft rondom een nieuwe manier van afvalinzameling.

Lees meer...

Coalitie steunt cultuursector Nederweert

Vanwege de coronacrisis liggen veel activiteiten in Nederweert helaas stil. Dat geldt voor organisaties en verenigingen op het gebied van cultuur, maar zeker ook in de sportsector.

Lees meer...

Overname De Pinnenhof biedt perspectief

Onlangs heeft de gemeente Nederweert het gemeenschapshuis De Pinnenhof overgenomen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de beoogde doorontwikkeling naar een MFA.

Lees meer...

Een hart onder de riem voor de zorg

Vandaag verraste de fractie verschillende zorgverleners met een aantal goedgevulde snoeppotten van snoepwinkel De Toverbal.

Lees meer...

Vragen over richtlijn Veehouderij en gezondheid

Op 27 oktober heeft de GGD in samenwerking met het RIVM een nieuwe richtlijn Veehouderij en gezondheid gepubliceerd. JAN stelde hier vragen over in het kader van de vast te stellen Omgevingsvisie.

Lees meer...

Begroting 2021: investering in de toekomst

Ondanks onzekere factoren, zoals de effecten van de corona-pandemie, kunnen we stellen dat Nederweert een financieel gezonde gemeente is. Wat JAN betreft investeert de gemeente dan ook op een verantwoorde manier in de toekomst, zodat Nederweert ook gezond blijft.

Lees meer...

Samen bouwen in eigen beheer: oplossing starters?

JAN heeft tijdens de laatste raadsvergadering voorgesteld om de mogelijkheden te bekijken om starters samen te laten bouwen in een zogenaamd Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Lees meer...

Recreatieplas en dagstrand voor Nederweert

De gemeente Nederweert gaat aan de slag met het voorstel van JAN om een recreatiewaterplas met dagstrand in te richten.

Lees meer...

Nieuwe bestuursvoorzitter JAN

Ralf Jonkers (35) is de nieuwe bestuursvoorzitter van onze partij. Dinsdagavond 30 juni hebben de leden van JAN unaniem ingestemd met zijn voordracht.

Lees meer...

Randweg definitief van de baan

Vandaag heeft Provinciale Staten ingestemd met het voorkeursalternatief van het project N266-N275. Door dit besluit komt er een einde aan de realisatie van een randweg.

Lees meer...

Carla Dieteren nieuwe wethouder namens JAN

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 mei is Carla Dieteren geinstalleerd als nieuwe wethouder van de gemeente Nederweert.

Lees meer...

In Memoriam Henk Cuijpers

Op 12 april 2020 is Henk Cuijpers, wethouder en voormalig raadslid van JAN overleden. Henk was een JAN-er in hart en nieren. We zullen hem zeer gaan missen.

Lees meer...

Mogelijke openstelling Lambertustoren

Brede steun in raad voor onderzoek naar mogelijkheden.

Lees meer...

Kansen bij ontwikkeling van ons buitengebied

Ruimtelijke ontwikkeling is nu veel te veel een zaak van de overheid, specialisten en grote marktpartijen geworden. De balans mag wel weer eens verlegd worden naar de burger.

Lees meer...

JAN stelt vragen over huisvesting Scouting

Scouting Nederweert heeft al vele jaren een wensbeeld om een nieuw scoutinggebouw te realiseren nabij de kanalenviersprong, aan Hulsen.

Lees meer...

Steun voor aanpak eikenprocessierups

Vanavond tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 kregen we volop steun voor onze moties om de eikenprocessierups flink aan te pakken en om in te zetten op kringlooplandbouw.

Lees meer...

Coalitie blikt terug op afgelopen periode

Vanmiddag keken wij samen met onze coalitiepartijen Nederweert Anders en D66 Nederweert terug op de afgelopen periode en keken we naar de thema's voor komend jaar.

Lees meer...

Wijziging milieucategorie Aan Veertien

JAN heeft samen met de coalitiepartners een voorstel ingediend, waarin we het College oproepen om te onderzoeken hoe de vestiging van nieuwe zware industrie op de bedrijvenlocatie Aan Veertien kan worden voorkomen.

Lees meer...

Bestemmingsplan Centrumlocatie Burg Hobusstraat

JAN vraagt zich af of de gemeente bij de ontwikkeling van het centrumplan wel een evenwichtige afweging heeft gemaakt van de verschillende belangen die er spelen.

Lees meer...

Bescherming cultureel erfgoed Nederweert

JAN is benieuwd hoe ons cultureel erfgoed wordt beschermd tegen brand en hebben om deze reden vragen hierover gesteld aan het gemeentebestuur.

Lees meer...