Nederweert Logo JAN Nederweert

Actueel nieuws

Samen bouwen in eigen beheer: oplossing starters?

JAN heeft tijdens de laatste raadsvergadering voorgesteld om de mogelijkheden te bekijken om starters samen te laten bouwen in een zogenaamd Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Lees meer...

Recreatieplas en dagstrand voor Nederweert

De gemeente Nederweert gaat aan de slag met het voorstel van JAN om een recreatiewaterplas met dagstrand in te richten.

Lees meer...

Nieuwe bestuursvoorzitter JAN

Ralf Jonkers (35) is de nieuwe bestuursvoorzitter van onze partij. Dinsdagavond 30 juni hebben de leden van JAN unaniem ingestemd met zijn voordracht.

Lees meer...

Randweg definitief van de baan

Vandaag heeft Provinciale Staten ingestemd met het voorkeursalternatief van het project N266-N275. Door dit besluit komt er een einde aan de realisatie van een randweg.

Lees meer...

Carla Dieteren nieuwe wethouder namens JAN

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 mei is Carla Dieteren geinstalleerd als nieuwe wethouder van de gemeente Nederweert.

Lees meer...

In Memoriam Henk Cuijpers

Op 12 april 2020 is Henk Cuijpers, wethouder en voormalig raadslid van JAN overleden. Henk was een JAN-er in hart en nieren. We zullen hem zeer gaan missen.

Lees meer...

Mogelijke openstelling Lambertustoren

Brede steun in raad voor onderzoek naar mogelijkheden.

Lees meer...

Kansen bij ontwikkeling van ons buitengebied

Ruimtelijke ontwikkeling is nu veel te veel een zaak van de overheid, specialisten en grote marktpartijen geworden. De balans mag wel weer eens verlegd worden naar de burger.

Lees meer...

JAN stelt vragen over huisvesting Scouting

Scouting Nederweert heeft al vele jaren een wensbeeld om een nieuw scoutinggebouw te realiseren nabij de kanalenviersprong, aan Hulsen.

Lees meer...

Steun voor aanpak eikenprocessierups

Vanavond tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 kregen we volop steun voor onze moties om de eikenprocessierups flink aan te pakken en om in te zetten op kringlooplandbouw.

Lees meer...

Coalitie blikt terug op afgelopen periode

Vanmiddag keken wij samen met onze coalitiepartijen Nederweert Anders en D66 Nederweert terug op de afgelopen periode en keken we naar de thema's voor komend jaar.

Lees meer...

Wijziging milieucategorie Aan Veertien

JAN heeft samen met de coalitiepartners een voorstel ingediend, waarin we het College oproepen om te onderzoeken hoe de vestiging van nieuwe zware industrie op de bedrijvenlocatie Aan Veertien kan worden voorkomen.

Lees meer...

Bestemmingsplan Centrumlocatie Burg Hobusstraat

JAN vraagt zich af of de gemeente bij de ontwikkeling van het centrumplan wel een evenwichtige afweging heeft gemaakt van de verschillende belangen die er spelen.

Lees meer...

Bescherming cultureel erfgoed Nederweert

JAN is benieuwd hoe ons cultureel erfgoed wordt beschermd tegen brand en hebben om deze reden vragen hierover gesteld aan het gemeentebestuur.

Lees meer...

Vragen over uitslaande brand Dutch Green Carbon

De uitslaande brand op 6 februari 2019 bij rubberverwerker Dutch Green Carbon aan de Winnerstraat heeft een aantal zeer dringende vragen opgeroepen bij de fractie JAN.

Lees meer...

Gemeenschapshuis Haazehoof wordt toekomstbestendig

JAN is voorstander van investeren in gemeenschapshuizen

Lees meer...

Terugblik op een bewogen jaar!

Met de start van een nieuwe coalitie afgelopen juli hebben we als JAN meteen een start gemaakt met de uitvoering van het coalitieakkoord Samen, Duurzaam Verbinden. De eerste resultaten van het coalitieakkoord zijn inmiddels verwerkt in de gemeentebegroting 2019. En daarmee is een mooi begin gemaakt.

Lees meer...

Centrumplan opnieuw aan de orde

Afgelopen raadsvergadering is het Centrumplan weer aan de orde gekomen. We nemen jullie graag mee in onze standpunten en inbreng tijdens deze vergadering op 20 november 2018.

Lees meer...

Van Afval naar Grondstof

JAN wil de inwoners van Nederweert centraal stellen bij de uitvoering van nieuw afvalbeleid.

Lees meer...

Vragen over geurbeleid bestaande veehouderijen

Combi-luchtwassers voor geur in stallen blijken veel slechter te werken dan gedacht. De staatssecretaris scherpt daarom de normen aan voor vergunningverlening. Maar hoe zit dat met bestaande bedrijven? Zitten omwonenden meer in de stank dan zou mogen?

Lees meer...

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in uw buurt

Wij horen steeds meer van inwoners dat ze niet op de hoogte zijn van besluiten die direct invloed hebben op hun omgeving. Overheid.nl biedt nu de mogelijkheid om u continu digitaal op de hoogte te houden.

Lees meer...