Nederweert Logo JAN Nederweert

Actueel nieuws

Steun voor aanpak eikenprocessierups

Vanavond tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 kregen we volop steun voor onze moties om de eikenprocessierups flink aan te pakken en om in te zetten op kringlooplandbouw.

Lees meer...

Coalitie blikt terug op afgelopen periode

Vanmiddag keken wij samen met onze coalitiepartijen Nederweert Anders en D66 Nederweert terug op de afgelopen periode en keken we naar de thema's voor komend jaar.

Lees meer...

Wijziging milieucategorie Aan Veertien

JAN heeft samen met de coalitiepartners een voorstel ingediend, waarin we het College oproepen om te onderzoeken hoe de vestiging van nieuwe zware industrie op de bedrijvenlocatie Aan Veertien kan worden voorkomen.

Lees meer...

Bestemmingsplan Centrumlocatie Burg Hobusstraat

JAN vraagt zich af of de gemeente bij de ontwikkeling van het centrumplan wel een evenwichtige afweging heeft gemaakt van de verschillende belangen die er spelen.

Lees meer...

Vragen over uitslaande brand Dutch Green Carbon

De uitslaande brand op 6 februari 2019 bij rubberverwerker Dutch Green Carbon aan de Winnerstraat heeft een aantal zeer dringende vragen opgeroepen bij de fractie JAN.

Lees meer...

Gemeenschapshuis Haazehoof wordt toekomstbestendig

JAN is voorstander van investeren in gemeenschapshuizen

Lees meer...

Terugblik op een bewogen jaar!

Met de start van een nieuwe coalitie afgelopen juli hebben we als JAN meteen een start gemaakt met de uitvoering van het coalitieakkoord Samen, Duurzaam Verbinden. De eerste resultaten van het coalitieakkoord zijn inmiddels verwerkt in de gemeentebegroting 2019. En daarmee is een mooi begin gemaakt.

Lees meer...

Centrumplan opnieuw aan de orde

Afgelopen raadsvergadering is het Centrumplan weer aan de orde gekomen. We nemen jullie graag mee in onze standpunten en inbreng tijdens deze vergadering op 20 november 2018.

Lees meer...

Van Afval naar Grondstof

JAN wil de inwoners van Nederweert centraal stellen bij de uitvoering van nieuw afvalbeleid.

Lees meer...

Vragen over geurbeleid bestaande veehouderijen

Combi-luchtwassers voor geur in stallen blijken veel slechter te werken dan gedacht. De staatssecretaris scherpt daarom de normen aan voor vergunningverlening. Maar hoe zit dat met bestaande bedrijven? Zitten omwonenden meer in de stank dan zou mogen?

Lees meer...

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in uw buurt

Wij horen steeds meer van inwoners dat ze niet op de hoogte zijn van besluiten die direct invloed hebben op hun omgeving. Overheid.nl biedt nu de mogelijkheid om u continu digitaal op de hoogte te houden.

Lees meer...

Realisatie veilige verkeersverbinding De Peel

JAN heeft op 4 september een motie ingediend, voor een veilige verkeersverbinding voor langzaam verkeer naar Buitencentrum De Pelen. Deze motie is aangenomen.

Lees meer...

Wethouders-kandidaten nieuwe coalitie bekend

Op dinsdagavond 19 juni ondertekenden JAN, Nederweert Anders en D66 het coalitieakkoord en maakten zij hun wethouders-kandidaten bekend.

Lees meer...

Concept coalitieakkoord 2018-2022

Samen met de onderhandelaars van Nederweert Anders en D66 zijn wij tot een concept coalitieakkoord gekomen.

Lees meer...

Constructieve start coalitieonderhandelingen

Op vrijdag 11 mei hebben de eerste coalitieonderhandelingen plaatsgevonden van JAN, Nederweert Anders en D66. Volg hier het verloop van de besprekingen.

Lees meer...

Installatie nieuwe fractie JAN

Vanavond was de installatie van onze nieuwe fractie voor de komende vier jaar. Met aansluitend de eerste openbare bijeenkomst over de bevindingen van de coalitieverkenning.

Lees meer...

Mart Knapen neemt afscheid als raadslid

Vanavond namen we afscheid van de raad in de oude samenstelling. En in het bijzonder van Mart Knapen.

Lees meer...

Yess! We hebben onze 5 zetels behouden!

Een bevestiging van onze koers. Nu nog even afwachten wie er namens JAN in de raad mag plaatsnemen...

Lees meer...

Een goed gesprek met de fractie JAN

Ondanks de drukke verkiezingsperiode maken de vier huidige verkiesbare fractieleden van JAN graag even tijd voor een goed gesprek.

Lees meer...

Druk op College dwingt tot bouwstop geitenhouderij

Mede door de toenemende druk vanuit de bevolking, vragen vanuit de politiek en een initiatiefvoorstel in de raad heeft het College besloten om een tijdelijk verbod in werking te stellen.

Lees meer...

Verkiezingsprogramma 2018-2022 JAN

Vandaag presenteert JAN haar verkiezingsprogramma 2018-2022 in het Nederlands en in het Nederweerter dialect!

Lees meer...

JAN Themacafe Verkeer & Bereikbaarheid 22 februari

Tijdens deze bijeenkomst gaat JAN onder meer in op het onderdeel Verkeer en Bereikbaarheid uit het Verkiezingsprogramma 2018-2022.

Lees meer...

JAN steunt petitie inwoners over mega geitenstal

Bij de gemeente Nederweert is een vergunningsaanvraag binnengekomen voor het vestigen van een mega geitenstal aan Gerrisstraat 4, met maar liefst bijna 2.000 opfokgeiten.

Lees meer...

JAN presenteert 2e deel verkiezingslijst

Met trots presenteert de lokale partij JAN het tweede deel van haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Lees meer...

Nederweert krijgt geen stemwijzer

Het is ongelooflijk, maar Nederweert krijgt geen stemhulp. Waar JAN dit heel graag had willen realiseren voor de inwoners van Nederweert, stemde de fractie CDA als enige partij tegen.

Lees meer...

JAN presenteert eerste 7 kandidaten verkiezingen

Vrijdag 15 december presenteerde JAN tijdens de ledenvergadering de eerste 7 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Lees meer...

JAN kritisch tijdens begrotingsbehandeling 2018

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2018 heeft JAN een kritisch geluid laten horen. Coalitiepartijen zijn afwachtend en op grote projecten komt geen vooruitgang.

Lees meer...

Henk Cuijpers opnieuw lijsttrekker JAN

Henk Cuijpers is gisteravond tijdens de ledenvergadering van JAN opnieuw unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Zijn voordracht werd met groot applaus ontvangen.

Lees meer...

Praat mee tijdens het JAN Themacafe op 10 oktober

JAN organiseert een Themacafe op dinsdag 10 oktober om 19.30 uur in De Pinnenhof in Nederweert. En nodigt de inwoners van de gemeente Nederweert van harte uit om het gesprek aan te gaan.

Lees meer...

Jouw stem is geld waard! Jij steunt ons toch ook?

Geef jouw stem van 3 tot en met 17 oktober 2017.

Lees meer...

Initiatief Kieskompas niet gesteund door coalitie

Op initiatief van JAN en PvdA is er een voorstel gedaan om de digitale stemhulp Kieskompas in te zetten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Lees meer...